Anasayfa  o  
leti im o  
  Dileriz, Bir ok sevmediginiz rahats zl klar ifal bitkilerle sizi terkeder.
 

 

Peyronie (Penis e rili i)


Penisin ereksiyon an nda bir tarafa do ru b k lmesidir. Bu hastal k eski ABD ba kan Bill Clinton' n hastal olarak nlenmi tir. Hastal n olu mas nda ailevi yatk nl k olmas yla birlikte, ailesinde bu hastal k olmayan ki ilerde de g r lebilir. Penisteki k r lma ve travmalar, a r seks ve mast rbasyon bu durumun olu mas na yol a ar. Hastal olu turan olay esas olarak vask lit (damar iltihaplanmas ) olarak ba lar, fibrozis (nedbe dokusu olu umu) olur ve sert plaklar olu ur. Bazen bu plaklarda kalsifikasyon (kire lenme) olur. Hastadaki en nemli yak nma ereksiyon an nda penisin k vr lmas , a r hissi ve cinsel ili kinin m mk n olamamas d r. Muayene ile fibr z plak hissedilebilir. Kavernozografi yap larak tan s konur; pla n yeri ve b y kl saptanarak hastal k te his edilir. Tedavisi ila la ve ameliyatla olmak zere iki t rl d r. Gerekirse penil protez tak labilir.Haz rlayan :

Dr ahi Kuray
 
Copyright 2007 Ermi Attar   
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
Desing & Powered : xir